Najprv sa poďme rozprávať, čo vlastne skratka PZP znamená. Ide o povinné zmluvné poistenie vášho vozidla, ktoré je dané zákonom. Ten, kto spôsobí nehodu, je potom zodpovedný za škodu, ktorú spôsobil na zdraví alebo majetku. Tým, že si ho uzavriete, bude vašu zodpovednosť riešiť priamo poisťovňa. Takže je to veľmi užitočná záležitosť, ktorý vás priamo nemusí zruinovať. Stačí si nájsť len vhodný variant práve pre vás a uzavrieť si tak najlacnejšie pzp.

Pokiaľ je ešte nemáte, koledujete si naozaj o veľké problémy, za ktoré vám hrozí pri najmenšom pokuta. Ide totiž o priestupok.

Čo sa týka ceny, tá môže byť veľmi pohyblivá. Podľa názorov mnohých odborníkov je na slovenskom dlhodobo poddimenzovaná a malo by dôjsť k jej zvýšeniu. Veď aj na cestách sa zvyšuje počet áut a tým stúpa aj nehodovosť. Ročne https://aktualne.centrum.sk/flexivklad-extra-ponuka-styri-percenta-rocne/ekonomika/trhy/ na cestách pribudne asi 100 automobilov. Podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov však stále prevládajú staršie auta, pri ktorých sa zvyšuje aj riziko výskytu vážnejšej poruchy. Takmer 40% vozidiel na slovenských cestách má viac ako 10 rokov. A zhruba tretina má od 5 do 10 rokov. Preto by mala byť aj mesačná suma za poistné primeraná práve týmto okolnostiam.

Samozrejme, že všetkých klientov zaujíma predovšetkým cena, až potom sa zaujímajú o pridanú hodnotu, ako sú rôzne bonusové akcie pre vodičov. Najnižšie sumy väčšinou platia klienti, ktorí sa držia predpisov a nehody sa im vyhýbajú oblúkom. Ďalej poisťovne zohľadňujú tiež napríklad vek, stav vozidla a beztrestnosť.
Ak nie ste spokojní u existujúcej spoločnosti, môžete ju zmeniť, ale to môžete urobiť najprv šesť týždňov pred vypršaním stávajúcej zmluvy. Stačí len podať výpoveď. Poisťovne sú tiež povinné klientov informovať 10 týždňov pred výročným dňom o zmenách a cenách na ďalší rok. Vďaka tomu tak majú mesiac čas, aby sa rozhodli či zostať alebo odísť ku konkurencii. U výpovede nemusia udávať ani dôvod, prečo sa tak rozhodli. Vždy musí mať písomnú podobu. Všetko je teda vždy na zvážení klienta.

Zmluva končí napríklad aj prevodom držby motorového vozidla na inú osobu, vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel, vyradením motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách, či zmenou nájomcu pri lízingu.